Nr telefonu
+48 785 412 999

O naszej działalności

Urszula Larecka
Urszula Larecka

Paulina Rękas
Paulina Rękas

Od 2010 roku w Świdnicy systematycznie prowadzimy warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli. Posiadamy Cetyfikat realizatorów ogólnopolskiego programu Szkoła dla rodziców i wychowaców Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie trzech części:

część I Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

część II Rodzeństwo bez rywalizacji

część III Jak rozmawiać z nastolatkami

Program Szkoła dla rodziców i wychowawców spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W roku 2004 został wpisany w Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zajęcia w formie 10 spotkań x 4 godz. dydakt. raz w tygodniu odbywają się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33.