Nr telefonu
+48 785 412 999

Aktualności

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

13 - 17.03.2017 r.

41 Świdniczan zakończyło kolejną, zimową edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców - programu Ośrodka Rozwoju Edukacji doskonalącego kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli.. Zajęcia odbywały się w 3 grupach - 2 grupy części I Budowanie relacji dorosły-dziecko oraz 1 grupa części II Rodzeństwo bez rywalizacji. W tym roku odbędą się jeszcze zajęcia w edycji wiosennej i jesiennej, finansowane dla mieszkańców Świdnicy z budżetu Gminy Miasta Świdnica. Zgłaszają się do nas m.in. rodzice i nauczyciele zainspirowani do pracy nad sobą przez naszych absolwentów, otwarci na przełamywanie stereotypowych przekonań i utartych poglądów związanych z wychowywaniem dzieci, gotowi przyswajać sobie takie nowe wzorce reakcji i zachowań w relacji z dzieckiem, które faktycznie wspierają dzieci w nauce odpowiedzialności, samodzielności, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, przyswajania sobie zasad etyczno-moralnych i kierowania się wewnętrzną motywacją do nauki.

"Trzeba się przyjrzeć pewnym utartym schematom w nowy sposób, zrewidować swoje poglądy i stare wzorce społeczne, przyjrzeć się krytycznie tak zwanej tradycji. Zmiana sposobu myślenia pociąga za sobą automatycznie zmianę zachowania. Nowe wyzwania podejmje się wtedy łatwiej i z większym zaangażowaniem."

Iwona Majewska-Opiełka

Przeczytaj również

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

13 - 15.12.2021

Kolejna edycja spotkań dla rodziców w Urzędzie Miasta w Świdnicy za nami. Dziękujemy Wam za otwartość na nową wiedzę, za chęć przemyślenia własnej postawy wobec dzieci, zarówno przedszkolaków jak i nastolatków, za gotowość do wprowadzania zmian „tu i teraz”.

Czytaj więcej
Strzegom 2021, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

27.07.2021

Zakończyłyśmy warsztaty dla grupy rodziców ze Strzegomia.
Dziękujemy za aktywny udział w naszych cotygodniowych spotkaniach, za gotowość do autorefleksji, otwartość na inny sposób myślenia o relacjach z dzieckiem, zarówno z przedszkolakiem jak i z nastolatkiem.

Czytaj więcej
Budowanie relacji dorosły-dziecko

15.09.2020

Zakończyłyśmy spotkania z grupą rodziców w Strzegomiu. Jednocześnie od pięciu tygodni spotykamy się z grupą rodziców świdnickich w Urzędzie Miejskim.

Czytaj więcej