Nr telefonu
+48 785 412 999

Aktualności

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

13 - 17.03.2017 r.

41 Świdniczan zakończyło kolejną, zimową edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców - programu Ośrodka Rozwoju Edukacji doskonalącego kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli.. Zajęcia odbywały się w 3 grupach - 2 grupy części I Budowanie relacji dorosły-dziecko oraz 1 grupa części II Rodzeństwo bez rywalizacji. W tym roku odbędą się jeszcze zajęcia w edycji wiosennej i jesiennej, finansowane dla mieszkańców Świdnicy z budżetu Gminy Miasta Świdnica. Zgłaszają się do nas m.in. rodzice i nauczyciele zainspirowani do pracy nad sobą przez naszych absolwentów, otwarci na przełamywanie stereotypowych przekonań i utartych poglądów związanych z wychowywaniem dzieci, gotowi przyswajać sobie takie nowe wzorce reakcji i zachowań w relacji z dzieckiem, które faktycznie wspierają dzieci w nauce odpowiedzialności, samodzielności, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, przyswajania sobie zasad etyczno-moralnych i kierowania się wewnętrzną motywacją do nauki.

"Trzeba się przyjrzeć pewnym utartym schematom w nowy sposób, zrewidować swoje poglądy i stare wzorce społeczne, przyjrzeć się krytycznie tak zwanej tradycji. Zmiana sposobu myślenia pociąga za sobą automatycznie zmianę zachowania. Nowe wyzwania podejmje się wtedy łatwiej i z większym zaangażowaniem."

Iwona Majewska-Opiełka

Przeczytaj również

Warsztaty

05-06.06.2023

Zakończyłyśmy kolejny cykl spotkań z rodzicami.

Czytaj więcej
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Grupa || 2023

22-28.03.2023

Przybywa rodziców, którzy wspólnie z nami chcieli przepracować problemy związane z budowaniem relacji dorosły-dziecko. Zakończyłyśmy spotkania  z dwiema kolejnymi grupami Świdniczan w edycji zimowej.

Czytaj więcej
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniach 23 i 24.stycznia 2023 r. rozpoczęłyśmy kolejny cykl spotkań z rodzicami-mieszkańcami Świdnicy. 

Czytaj więcej