Nr telefonu
+48 785 412 999

Artykuły

O motywacji

O motywacji

„Motywowanie dzieci do nauki i pracy uważane jest powszechnie za ważny element wychowania i nauczania. Jednym ze zjawisk związanych z przejściem w wiek szkolny jest coś, co nazywam obsesją zewnętrznego motywowania. Na pierwszy rzut oka widać ogromny nacisk,  jaki jest kładziony na zachęcanie dzieci do zachowań pożądanych i zniechęcanie do zachowań niepożądanych. Bezmiar metod używanych do tego celu może oszołomić niejednego dorosłego. Bo są to oceny, znaczki za wyniki w nauce, znaczki za właściwe zachowanie, często każdy nauczyciel ma swój własny system tzw. wzmacniaczy zaangażowania.

Czytaj więcej
Refleksje o przemocy doświadczanej przez dzieci.

Refleksje o przemocy doświadczanej przez dzieci.

Oburzamy się i bulwersujemy, gdy czytamy lub słyszymy o realnej, rzeczywistej przemocy fizycznej wobec dzieci, albo też, gdy natrafiamy na publikacje wręcz zachęcające do niej. Oczywiste są i bardzo potrzebne wszelkie wpisy i komentarze na portalach społecznościowych, informujące o tym, że jesteśmy oburzeni propagowaniem, wręcz nawoływaniem do przemocy fizycznej, że nie chcemy publikacji tekstów tego rodzaju, że nie zgadzamy się na bicie dzieci ! Głosy w tej sprawie nie milkną, a ilość komentarzy potępiających tego rodzaju praktyki wzrasta..

Czytaj więcej
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - O akceptacji

O akceptacji

    Kiedy jakiś człowiek przeżywa wobec innego człowieka prawdziwą, nie fałszowaną akceptację i pozwoli mu ją odczuć, ma możność stać się dla niego ogromną pomocą Jego akceptacja drugiego takim, jakim jest, stanowi ważny czynnik w pielęgnowaniu stosunków, które pozwalają drugiemu człowiekowi rosnąć, rozwijać się, przeprowadzać konstruktywne zmiany, uczyć się rozwiązywać swoje problemy, dochodzić do zdrowia psychicznego, stawać się bardziej twórczym i urzeczywistniać wszystkie swoje możliwości.

Czytaj więcej
Refleksje o potrzebach dzieci i młodzieży

Refleksje o potrzebach dzieci i młodzieży

Media donoszą, że w Polsce brakuje miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży jak również specjalistów z nimi pracujących. Postuluje się w związku z tym tworzenie poradni psychologicznych dla młodych ludzi, jednak na rozwiązania systemowe trzeba będzie poczekać jeszcze parę lat. I tu nasuwa się refleksja. Czy naprawdę tego potrzebują nasze dzieci, aby zachować albo odzyskać zdrowie psychiczne?

Czytaj więcej
Refleksje o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Refleksje o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Jako rodzice, wychowawcy i nauczyciele przejmujemy się trudnościami, jakie mają nasi podopieczni. A właściwie ubolewamy nad tym, że dzieci i młodzież stwarzają nam problemy wychowawcze. Zastanawiamy się, co jest przyczyną niechęci młodych ludzi do nauki, co wyzwala u nich zachowania agresywne, dlaczego popadają w uzależnienia od narkotyków, czy też uciekają w wirtualny świat komputerów i smartfonów. A już nade wszystko przerażają nas podawane przez media informacje o wzrastającej liczbie zachorowań na depresję i przypadków samobójstw wśród nastolatków.

Czytaj więcej
Refleksje o metodach wychowawczych

Refleksje o metodach wychowawczych

W dzisiejszym świecie coraz większą rolę odgrywa humanistyczne podejście do procesu wychowania. Promuje ono podmiotowość każdego dziecka i jego niepowtarzalność a głównym jego celem jest oddziaływanie na rozwój wrodzonych predyspozycji małego człowieka, wspomaganie jego rozwoju w taki sposób, by mógł wykorzystać cały swój potencjał i w przyszłości w pełni rozwinąć cały wachlarz swoich możliwości. Podejście to ma swoje źródło w wielu naukach filozoficznych, psychologicznych, pedagogicznych, neurobiologicznych, nawiązuje do nurtów psychologii humanistycznej, personalizmu pedagogicznego.

Czytaj więcej
Refleksje o budowaniu „wspólnego frontu”

Refleksje o budowaniu „wspólnego frontu”

Jak być „dobrym” rodzicem? To pytanie zadają sobie osoby, które zamierzają mieć dzieci lub już je mają i stają przed różnego rodzaju problemami dnia codziennego. Co „dobry” rodzic powinien, a czego nie powinien robić? Jak budować i pielęgnować takie relacje z dziećmi, które wspierają ich rozwój? Często pojawiającym się tematem jest problem tzw. „wspólnego frontu” obojga rodziców, który zajmuje szczególne miejsce w wielu dyskusjach i przekazach pokoleniowych. Już samo określenie „wspólny front” zakłada kontekst bojowy i kojarzyć się może z walką, okopami, wojną.

Czytaj więcej
Refleksje o relacji z dzieckiem

Refleksje o relacji z dzieckiem

Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię” – słowa te wypowiedział Archimedes po wynalezieniu dźwigni. Okazało się, że używając niewielkiej siły można podnieść niezwykle ciężki przedmiot. Odwrotnie, naruszenie lub usunięcie tego punktu zawsze skutkuje zmianą lub nawet zniszczeniem całej konstrukcji. Istotne jest, aby nie tylko określić punkt przyłożenia, ale w taki sposób nim balansować, aby używając jak najmniejszych sił realizować określone zadanie.

Czytaj więcej
Refleksje o wychowaniu

Refleksje o wychowaniu

Jeśliby zapytać dorosłych, na jakich ludzi pragną wychować swoje dzieci, większość rodziców i nauczycieli odpowie, że chcieliby wychować dziecko na człowieka, który będzie w życiu kierował się takimi wartościami jak szacunek, miłość, dobroć, uczciwość. Pragniemy też, aby nasze dzieci przejawiały empatię wobec innych ludzi, były zdolne do współpracy i zdobyły takie kwalifikacje, które pozwolą im wykonywać w dorosłym życiu pracę zgodną z ich zainteresowaniami.

Czytaj więcej