Nr telefonu
+48 785 412 999

Artykuły

Refleksje o relacji z dzieckiem

Refleksje o relacji z dzieckiem

Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię” – słowa te wypowiedział Archimedes po wynalezieniu dźwigni. Okazało się, że używając niewielkiej siły można podnieść niezwykle ciężki przedmiot. Odwrotnie, naruszenie lub usunięcie tego punktu zawsze skutkuje zmianą lub nawet zniszczeniem całej konstrukcji. Istotne jest, aby nie tylko określić punkt przyłożenia, ale w taki sposób nim balansować, aby używając jak najmniejszych sił realizować określone zadanie.

W kwestii oddziaływania wychowawczego dorosłych na dzieci, dobra relacja, oparta na miłości, bezwarunkowej akceptacji i bezpieczeństwie jest właśnie takim filarem, koniecznym i wystarczającym dla prawidłowego, harmonijnego rozwoju naszych pociech. Jednoczesne zastosowanie wszystkich wymienionych elementów filaru jest gwarancją użycia optymalnych środków dla osiągnięcia zamierzonego celu. Jest wsparciem dla dzieci w trakcie stopniowego osiągania przez nie dojrzałości.

Relację z dzieckiem budujemy od chwili narodzin. Niemowlę ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i w każdej chwili odczuwa naszą miłość. Bezwarunkowo akceptujemy jego potrzeby: snu, zaspokojenia głodu i pragnienia, zabawy i wszystkie inne, o których nam komunikuje najlepiej, jak potrafi, a które my, dorośli ochoczo zaspokajamy. Etap przedszkolny to następny szczebel rozwoju. Czy nasze nadmierne wymagania w tym okresie nie naruszają owego filaru, punktu podparcia? Czy w miarę wzrastania dziecka brane są pod uwagę optymalne warunki jego rozwoju? Idąc dalej, stawiamy pytanie: jak wygląda relacja osoby dorosłej z dzieckiem w wieku nastoletnim, który to okres jest kolejnym stopniem osiągania dorosłości przez nasze pociechy. Czy nadal dbamy o prawidłowe relacje i pielęgnujemy składowe owego filaru podparcia w codziennym życiu?

Przeczytaj również

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Grupa || 2023

22-28.03.2023

Przybywa rodziców, którzy wspólnie z nami chcieli przepracować problemy związane z budowaniem relacji dorosły-dziecko. Zakończyłyśmy spotkania  z dwiema kolejnymi grupami Świdniczan w edycji zimowej.

Czytaj więcej
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniach 23 i 24.stycznia 2023 r. rozpoczęłyśmy kolejny cykl spotkań z rodzicami-mieszkańcami Świdnicy. 

Czytaj więcej
Grupa IV 2022 Warsztaty dla Rodziców i Wychowawców

05-06.12.2022

Zakończyłyśmy spotkania z dwiema grupami rodziców ze Świdnicy. Drodzy Rodzice, dziękujemy Wam za otwartość i gotowość na zmiany dotyczące budowania i pielęgnowania relacji dorosły-dziecko. Dziękujemy też za gotowość przyjmowania najnowszej wiedzy o rozwoju człowieka.

Czytaj więcej