Nr telefonu
+48 785 412 999

Aktualności

Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

18-20.03.2019

Zakończyła się zimowa edycja warsztatów Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców, które dla Świdniczan finansowane są i wspierane przez Samorząd świdnicki. Uczestnicy zajęć, rodzice i nauczyciele, wykazując się otwartością na najnowszą, popartą badaniami naukowymi, wiedzę o rozwoju dziecka oraz gotowością do zastosowania tej wiedzy w praktyce, spotykali się przez 10 tygodni raz w tygodniu po 3 godziny, by poddać refleksji swoje dotychczasowe przekonania związane z wychowywaniem dzieci i młodzieży, przyjrzeć się dokładnie wciąż powszechnie stosowanemu w rodzinach, przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, systemowi kar i nagród oraz faktycznym skutkom metod wychowawczych opartych na „kiju i marchewce”. Analizowali związki pomiędzy tym, co myślą o swoim dziecku i jak się wobec niego zachowują a tym, jak radzi sobie dziecko z własnymi emocjami i rozwiązywaniem codziennych problemów w domu i w szkole. Uczyli się nowych reakcji i zachowań, aby wspierać zdrowie psychiczne swoich dzieci oraz poprawiać jakość swojego życia rodzinnego.

 

Nasze interesujące doświadczenia dowodzą, że wielu ludzi dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu może podnieść znacznie swoje kwalifikacje wychowawcze i zapewnić sukcesy w wychowaniu własnych dzieci. Mogą oni uzyskać specjalne umiejętności sprawnej komunikacji międzyosobowej, szczególnie między rodzicami i dziećmi. Mogą nauczyć się nowej metody rozwiązywania konfliktów dotyczących rodziców i dzieci, metody, która zamiast zwykłego w sytuacjach konfliktowych rozluźnienia więzi uczuciowych przynosi ich zacieśnienie.” Dr Thomas Gordon

 

Program Szkoła dla rodziców i wychowawców spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Przeczytaj również

Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy”

22-23.012024

W ramach Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” w zakresie Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 rozpoczynamy spotkania z kolejnymi grupami rodzicó

Czytaj więcej
Budowanie relacji dorosły-dziecko

4-6.12.2023

W ramach Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” w zakresie Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zakończyłyśmy cykl spotkań z rodzicami, mieszkańcami Świdnic

Czytaj więcej
Świdnica przeciw przemocy

25-27.09.2023

W ramach Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” w zakresie Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 rozpoczęłyśmy spotkania z kolejnymi grupami rodziców, z któr

Czytaj więcej