Nr telefonu
+48 785 412 999

Aktualności

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Żarów 2016

Nasza działalność wykroczyła poza Świdnicę

W pierwszym półroczu 2016 r. nasza działalność wykroczyła poza Świdnicę.

W pobliskim mieście Żarowie  przeprowadziłyśmy szkolenie dla 14 -osobowej grupy nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II  ( 20.02.-1.04.).

Ponadto w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2016-21, który m.in zakłada zmianę postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Gminy Żarów wobec zjawiska przemocy i promowanie wartości rodzinnych przeprowadziłyśmy warsztaty dla  pierwszej 14-osobowej grupy rodziców w żarowskim Gminnym Ośrodku Kultury, zainspirowanych przykładem Świdniczan (7.05.-18.06.).

W Świdnicy zakończyły szkolenie dwie grupy rodziców.  Trwają zapisy na edycję jesienną, która rozpocznie się w miesiącu październiku. Planujemy dwie grupy części I oraz dwie grupy części II.

Przeczytaj również

budowania relacji dorosły-dziecko

25-26.03.2024

W dniach 25-26.03.2024 zakończyłyśmy cykl spotkań dla kolejnych dwóch grup rodziców-mieszkańców Świdnicy.

Czytaj więcej
Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy”

22-23.012024

W ramach Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” w zakresie Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 rozpoczynamy spotkania z kolejnymi grupami rodzicó

Czytaj więcej
Budowanie relacji dorosły-dziecko

4-6.12.2023

W ramach Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” w zakresie Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zakończyłyśmy cykl spotkań z rodzicami, mieszkańcami Świdnic

Czytaj więcej