Nr telefonu
+48 785 412 999

Aktualności

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

13 - 17.03.2017 r.

41 Świdniczan zakończyło kolejną, zimową edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców - programu Ośrodka Rozwoju Edukacji doskonalącego kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli.. Zajęcia odbywały się w 3 grupach - 2 grupy części I Budowanie relacji dorosły-dziecko oraz 1 grupa części II Rodzeństwo bez rywalizacji. W tym roku odbędą się jeszcze zajęcia w edycji wiosennej i jesiennej, finansowane dla mieszkańców Świdnicy z budżetu Gminy Miasta Świdnica. Zgłaszają się do nas m.in. rodzice i nauczyciele zainspirowani do pracy nad sobą przez naszych absolwentów, otwarci na przełamywanie stereotypowych przekonań i utartych poglądów związanych z wychowywaniem dzieci, gotowi przyswajać sobie takie nowe wzorce reakcji i zachowań w relacji z dzieckiem, które faktycznie wspierają dzieci w nauce odpowiedzialności, samodzielności, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, przyswajania sobie zasad etyczno-moralnych i kierowania się wewnętrzną motywacją do nauki.

"Trzeba się przyjrzeć pewnym utartym schematom w nowy sposób, zrewidować swoje poglądy i stare wzorce społeczne, przyjrzeć się krytycznie tak zwanej tradycji. Zmiana sposobu myślenia pociąga za sobą automatycznie zmianę zachowania. Nowe wyzwania podejmje się wtedy łatwiej i z większym zaangażowaniem."

Iwona Majewska-Opiełka

Przeczytaj również

Grupa VI 2019

7-9.10.2019

Rozpoczęła się kolejna, jesienna edycja naszych warsztatów dla mieszkańców Świdnicy – jedna grupa części I Budowanie relacji dorosły-dziecko, dwie grupy części II Rodzeństwo bez rywalizacji.

Czytaj więcej
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Rozpoczęcie wiosennej edycji Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców

W dniach 25-27.03.2019 rozpoczęły się zajęcia w ramach wiosennej edycji Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców. Uczestnicy warsztatów w trzech 12-15 osobowych grupach (10 spotkań

Czytaj więcej
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

18-20.03.2019

Zakończyła się zimowa edycja warsztatów Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców, które dla Świdniczan finansowane są i wspierane przez Samorząd świdnicki. Uczestnicy zaję

Czytaj więcej