Nr telefonu
+48 785 412 999

Aktualności

Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

18-20.03.2019

Zakończyła się zimowa edycja warsztatów Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców, które dla Świdniczan finansowane są i wspierane przez Samorząd świdnicki. Uczestnicy zajęć, rodzice i nauczyciele, wykazując się otwartością na najnowszą, popartą badaniami naukowymi, wiedzę o rozwoju dziecka oraz gotowością do zastosowania tej wiedzy w praktyce, spotykali się przez 10 tygodni raz w tygodniu po 3 godziny, by poddać refleksji swoje dotychczasowe przekonania związane z wychowywaniem dzieci i młodzieży, przyjrzeć się dokładnie wciąż powszechnie stosowanemu w rodzinach, przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, systemowi kar i nagród oraz faktycznym skutkom metod wychowawczych opartych na „kiju i marchewce”. Analizowali związki pomiędzy tym, co myślą o swoim dziecku i jak się wobec niego zachowują a tym, jak radzi sobie dziecko z własnymi emocjami i rozwiązywaniem codziennych problemów w domu i w szkole. Uczyli się nowych reakcji i zachowań, aby wspierać zdrowie psychiczne swoich dzieci oraz poprawiać jakość swojego życia rodzinnego.

 

Nasze interesujące doświadczenia dowodzą, że wielu ludzi dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu może podnieść znacznie swoje kwalifikacje wychowawcze i zapewnić sukcesy w wychowaniu własnych dzieci. Mogą oni uzyskać specjalne umiejętności sprawnej komunikacji międzyosobowej, szczególnie między rodzicami i dziećmi. Mogą nauczyć się nowej metody rozwiązywania konfliktów dotyczących rodziców i dzieci, metody, która zamiast zwykłego w sytuacjach konfliktowych rozluźnienia więzi uczuciowych przynosi ich zacieśnienie.” Dr Thomas Gordon

 

Program Szkoła dla rodziców i wychowawców spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Przeczytaj również

Grupa VI 2019

7-9.10.2019

Rozpoczęła się kolejna, jesienna edycja naszych warsztatów dla mieszkańców Świdnicy – jedna grupa części I Budowanie relacji dorosły-dziecko, dwie grupy części II Rodzeństwo bez rywalizacji.

Czytaj więcej
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Rozpoczęcie wiosennej edycji Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców

W dniach 25-27.03.2019 rozpoczęły się zajęcia w ramach wiosennej edycji Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców. Uczestnicy warsztatów w trzech 12-15 osobowych grupach (10 spotkań

Czytaj więcej
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Harmonogram zajęć dla 7 grup w 2019 r.

14-16.01.2019 Rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów Szkoły dla rodziców i wychowawców, które dla mieszkańców Świdnicy finansowane są przez budżet m

Czytaj więcej