Nr telefonu
+48 785 412 999

Aktualności

5.06. - 12.06.2017 - ZAKOŃCZENIE WIOSENNEJ EDYCJI SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

5.06. - 12.06.2017 - ZAKOŃCZENIE WIOSENNEJ EDYCJI SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Kolejni rodzice podjęli trud wewnętrznej pracy nad weryfikacją swoich przekonań i postaw wychowawczych.  41 Świdniczan w trzech grupach przez ponad dwa miesiące spotykało się raz w tygodniu w celu zgłębiania podstaw budowania relacji z dzieckiem, aby efektywnie wspierać dzieci w rozwoju.

Program"Szkoła dla rodziców i wychowawców" spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W roku 2004 został wpisany w Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zajęcia odbywały się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Finansowane były z budżetu Gminy Miasta Świdnica - wyłącznie dla mieszkańców Świdnicy. Kolejna edycja warsztatów rozpocznie się w październiku br.

Natomiast rodzice z powiatu świdnickiego mogli skorzystać z zajęć Szkoły dla rodziców i wychowawców organizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy przy ul. Pionierów 14. W tym roku szkolnym odbyły się tam warsztaty dla 36 osób w trzech grupach.

http://poradnia.swidnica.pl/poradnia/news/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow/ 

"Chrakter naszej więzi z dzieckiem wpływa na jego rozwój już od najmłodszych lat. Nigdy nie jest za późno, aby wyciągnąć wnioski z własnego życia i pomóc swojemu dziecku (...)Jeśli rozwijamy się i rozumiemy siebie, jesteśmy w stanie dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zapewniając im optymalny rozwój."

Daniel J. Siegel

Przeczytaj również

Grupa VI 2019

7-9.10.2019

Rozpoczęła się kolejna, jesienna edycja naszych warsztatów dla mieszkańców Świdnicy – jedna grupa części I Budowanie relacji dorosły-dziecko, dwie grupy części II Rodzeństwo bez rywalizacji.

Czytaj więcej
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Rozpoczęcie wiosennej edycji Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców

W dniach 25-27.03.2019 rozpoczęły się zajęcia w ramach wiosennej edycji Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców. Uczestnicy warsztatów w trzech 12-15 osobowych grupach (10 spotkań

Czytaj więcej
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

18-20.03.2019

Zakończyła się zimowa edycja warsztatów Świdnickiej Szkoły dla rodziców i wychowawców, które dla Świdniczan finansowane są i wspierane przez Samorząd świdnicki. Uczestnicy zaję

Czytaj więcej